Mô tả

Hướng dẫn bật bộ nhớ RAM ảo (Virtual Memory) để khắc phục một số lỗi như không load được website, tự thoát các chương trình đang mở… vì thiếu bộ nhớ.

Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách tắt mở bộ nhớ ảo.

Bước 1: Click phải This PC (My Computer trên Windows trước) chọn Properties

 • Click phải This PC (My Computer trên Windows trước) chọn Properties

Bước 2: Chọn mục Advanced system settings sẽ hiện lên bảng Systems Properties

 • Chọn Tab Advanced
 • Chọn Settings tại ô Perfomance

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Performance Options

 • Chọn Tab Advance

Bước 4: Hộp thoại Virtual Memory xuất hiện

 • Bỏ Check Ô Automatically
 • Chọn Custom size có thể chọn theo RAM thự tế máy
 • Initial size: chọn số mà bên dưới windows Recommended
 • Maximum size: chọn bằng số này hoặc bằng chính số ram của máy.
 • Chọn nút Set
 • Ổ C đã xuất hiện bộ nhớ RAM ảo.
 • Chọn nút OK.

Bước 5: Hộp thoại yêu cầu khởi động lại máy xuất hiện

 • Chọn khởi động lại máy để thực thi lệnh này.
 • Cảm ơn đã theo dõi hướng dẫn!

Võ Xuân Thạch

Thành viên từ: 12/07/2018

3 bài viết

Team

Sửa Máy Nhanh Thành viên của Sửa Máy Nhanh

18 Thành viên

448 bài viết