Sự cố này không phải là một hướng dẫn sửa chữa. Để sửa chữa Lenovo IdeaPad 530S của bạn, hãy sử dụng hướng dẫn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bước 1: Lenovo IdeaPad 530S - Hướng dẫn tháo lắp

  • Chèn trí tuệ vào đây.

Bước 2:

  • Chèn trí tuệ vào đây.

Bước 3:

  • Chèn trí tuệ vào đây.

Huỳnh Đức Hoài

Thành viên từ: 20/09/2018

Điểm uy tín: 608

Người đóng góp: 608 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Mac Thành viên của Mac

3 Thành viên

492 bài viết