tuanho

loa google home mini bị rè

hoa google home mini mình bị rè, giá sửa là bao nhiêu v ạ