phuongngovan

Note 9 bị vọng âm cuộc gọi

Tình hình là mình có máy note 9 bị vọng âm cuộc gọi đầu nghe khi nắp lưng máy kín, còn khi tháo nắp lưng ra và gọi thì đầu dây nghe không bị vọng âm

5/5 - (4 bình chọn)