https://youtu.be/ccHgpsCMi48

Bạn muốn xem những giọt nước mắt của chúng tôi trước bất cứ ai khác? Tất nhiên rồi! Đăng ký danh sách tin tức của chúng tôi ở đây và nhận thông tin chi tiết được gửi đến hộp thư đến của bạn trước bất kỳ ai khác.

Và nếu bạn không thể có đủ thông tin chi tiết, đây là nơi để nhận thêm: Theo dõi chúng tôi trên Facebook , Instagram hoặc Twitter để biết tin tức mới nhất.

Sự cố này không phải là một hướng dẫn sửa chữa. Để sửa chữa OnePlus 5 của bạn, hãy sử dụng hướng dẫn sử dụng dịch vụ của chúng tôi .

Huỳnh Đức Hoài

Thành viên từ: 20/09/2018

Điểm uy tín: 608

Người đóng góp: 608 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Mac Thành viên của Mac

3 Thành viên

492 bài viết