1. Lệnh continue trong C++

Lệnh continue trong C++ được sử dụng bên trong vòng lặp. Chương trình sẽ tiếp tục vòng lặp tiếp theo và bỏ qua các câu lệnh ở sau câu lệnh continue trong vòng lặp. Nếu các bạn cảm thấy khó hiểu thì khoan hãy cố gắng hiểu, chúng ta cùng xem ví dụ ở phía sau nhé.

Trước tiên hãy xem cú pháp của lệnh continue trong C++ đã nhé.

Cú pháp

Cú pháp của lệnh continue trong C++ như sau:

Cú pháp
1
continue;

Lưu đồ hoạt động

Lưu đồ hoạt động của lệnh continue trong C++ như sau:

2. Ví dụ lệnh continue trong C++

Mình sẽ lấy một ví dụ đơn giản về lệnh continue trong C++ đó là in các số lẻ nhỏ hơn 10 ra màn hình.

Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
   cout << "Cac so le nho hon 10: " << endl;
   for (int i = 1; i < 10; i++) {
       if(i%2 == 0) {
           continue;
       }
       cout << "  i = " << i << endl;
       
   }
   return 0;
}

Và kết quả sau khi đoạn code trên như sau:

Như vậy khi gặp lệnh continue thì chương trình sẽ không thực thi các câu lệnh sau lệnh continue ở trong vòng lặp và sẽ tiếp tục đến vòng lặp tiếp theo.

Chúng ta cùng lấy thêm một ví dụ đơn giản về lệnh continue trong C++ đó là in hình tam giác vuông cân ra màn hình.

Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
    int dong = 1; 
    int n = 10;
    int ngoiSao = 0;
    for (int dong = 1; dong <= n; )
    {
        if (ngoiSao < dong)
        {
           cout << "* ";
           ngoiSao++; //tang hinh ngoi sao
           continue;
        }
  
        if (ngoiSao == dong)
        {
           ngoiSao = 0;
           dong++; // den dong tiep theo
           cout << endl;
        }
    }        
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên như sau:

3. Lệnh continue trong if, swith case

Giả sử chúng ta thử sử dụng lệnh continue bên trong cấu trúc điều khiển if mà cấu trúc điều khiển if không nằm bên trong vòng lặp nào cả.

Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
   int i = 4;
   if(true) {
       if(i%2 == 0) {
           continue;
       }
       cout << "cau lenh ben trong if";
   }
   return 0;
}

Chúng ta cũng thử lệnh continue bên trong cấu trúc điều khiển switch case trong C++ như sau:

Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
   int i = 4;
   switch(i) {
       case 1:
            cout << "gia tri i: " << i << endl;
            continue;
       case 2:
            cout << "gia tri i: " << i << endl;
            break;
        case 3:
            cout << "gia tri i: " << i << endl;
            break;
        default:
            cout << "gia tri khong hop le" << endl;
       
   }
   return 0;
}

Và khi thực thi cả 2 chương trình trên điều báo chung một lỗi biên dịch như sau:

Như vậy lệnh continue trong C++ chỉ được sử dụng bên trong vòng lặp thôi nhé. Còn lệnh break thì có thể được sử dụng cả trong vòng lặp và cấu trúc điều khiển switch case.

4. Lệnh continue trong vòng lặp lồng nhau

Trong C++, nếu lệnh continue được sử dụng bên trong vòng lặp lồng nhau thì nó chỉ tiếp tục vòng lặp tiếp theo của vòng lặp ở trong nhất. Ví dụ như sau:

Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
    for(int i=2;i<=4;i++){
        cout << "Vong lap thu i = " << i << endl;
        for(int j=1;j<=10;j++){       
            if(i*j % 2 == 0){       
                continue;       
            }       
            cout << "  " << i << " x " << j << " = " << j*i << endl;                 
        }       
    }           
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên như sau:

5. Kết luận

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong về lệnh continute trong C++ là gì rồi. Ở bài này các bạn chỉ cần nhớ lệnh continue trong C++ chỉ được sử dụng bên trong vòng lặp. Khi gặp lệnh continue chương trình sẽ nhãy đến vòng lặp tiếp theo và bõ qua các câu lệnh ở khía sau lệnh continue bên trong vòng lặp. Trong khi lệnh break mà chúng ta đã tìm hiểu ở bài trước thì nó có thể sử dụng được cả vòng lặp và cấu trúc điều khiển switch case. Lệnh break dùng để thoát khỏi vòng lặp hoặc cấu trúc điều khiển switch case. Hiểu được 2 lệnh break và continue trong C++ sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong vai trò là một developer.

Nguồn: https://freetuts.net

 

 

 

Được quan tâm nhiều nhất

  • Apple Watch Series 4 Teardown

  • iPhone 11 Pro Max Teardown - Tiny Motherboard & BIG Battery!

  • Apple Watch Series 5 Teardown - Always on Display Explained

Bạn thấy bài viết này thế nào?
Thể hiện yêu thương tác giả ở đây nhé!

Thích bài viết

thích

Chia sẻ ngay!

phuongle

Thành viên từ: 10/12/2019

Điểm uy tín: 7,504

SMod: 1,288 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Lập Trình Thành viên của Lập Trình

1 Thành viên

1,288 bài viết

Thêm bình luận

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Tìm người tài chia sẽ giúp đỡ cộng đồng!

Tham gia ngay Đóng
Amharic Amharic Arabic Arabic Bengali Bengali Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) English English Filipino Filipino French French German German Hausa Hausa Hindi Hindi Indonesian Indonesian Italian Italian Japanese Japanese Korean Korean Persian Persian Portuguese Portuguese Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Thai Thai Turkish Turkish Urdu Urdu Vietnamese Vietnamese