Bởi vì C# là ngôn ngữ hướng đối tượng, nên chương trình được thiết kế là sử dụng lớp (class) và đối tượng (object)

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lớp (class) và đối tượng (object) trong C# như thế nào nhé.

1. Đối tượng

Đối tượng (object) là một thực thể trong thế giới thực, ví dụ như cái bàn, cây viết, điện thoại, chiếc xe hơi ….

Đối tượng (object) là một thực thể có trạng thái và hành vi. Ở đây, trạng thái có nghĩa là dữ liệu và hành vi có nghĩa là phương thức.

Đối tượng (object) là một thực thể runtime, vì nó được tạo ra trong thời gian chương trình chạy. Đối tượng là một thể hiện của một lớp. Tất cả các thành viên của lớp có thể được truy cập thông qua đối tượng

Để tạo đối tượng chúng ta sử dụng từ khóa new

People p1 = new People();

Trong ví dụ trên, People là kiểu dữ liệu và p1 là biến tham chiếu đến thể hiện của lớp People. Từ khóa new được cấp phát bộ nhớ trong thời gian chạy (runtime).

2. Lớp

Trong C#, lớp (class) là một nhóm các đối tượng tương tự nhau. Nó là một khuôn mẫu mà từ đó các đối tượng được tạo ra. Nó có thể có các trường, phương thức, hàm xây dựng, hàm hủy…

Ví dụ sau có lớp con người có trạng thái là tên, tuổi, CMND và có hành vi là nói, viết.

1
2
3
4
5
6
7
8
public class People
 
     string name;
     int old;
     string Id;
     private void speak() {};
     private void write() {};
 }

3. Ví dụ

Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
using System;
namespace ConsoleApp3
{
    public class People
    {
        public int id;
        public String name;
        public int old;
        public People(int id, String name, int old)
        {
            this.id = id;
            this.name = name;
            this.old = old;
        }
        public void Show()
        {
            Console.WriteLine("Id = " + id + ", Name = " + name + ", old = " + old);
        }
    }
    class Test
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            People p1 = new People(12, "Nguyen Van A", 20);
            People p2 = new People(18, "Nguyen Van B", 21);
            p1.Show();
            p2.Show();
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

Như vậy ở ví dụ trên chỉ có 1 hàm xây dựng có tham số. Vì vậy chúng ta chỉ có 1 cách duy nhất để tạo đối tượng là truyền vào đủ 3 tham số theo thứ tự kiểu dữ liệu là int, string, int. Những cách tạo đối tượng sau đây là không được phép:

  • People p3 = new People(); // Vì chương trình không có hàm xây dựng mặc nhiên
  • People p4 = new People(12, “Nguyen Van A”); //Vì chương trình không có hàm xây dựng có 2 tham số
  • People p6 = new People(“Nguyen Van A”, 12, 20); //Vì kiểu dữ liệu của tham số truyền vào không khớp với kiểu dữ liệu khai báo

4. Lời kết

Như vậy qua bài học này chúng ta có cái nhìn tổng quát về đối tượng và lớp trong c# là gì rồi.Cám ơn các bạn đã đọc bài viết.

Theo:freetuts.net

 

 

Được quan tâm nhiều nhất

  • Apple Watch Series 5 Teardown - Always on Display Explained

  • Apple Watch Series 4 Teardown

  • iPhone 11 Pro Max Teardown - Tiny Motherboard & BIG Battery!

Bạn thấy bài viết này thế nào?
Thể hiện yêu thương tác giả ở đây nhé!

Thích bài viết

thích

Chia sẻ ngay!

phuongle

Thành viên từ: 10/12/2019

Điểm uy tín: 5,967

SMod: 1,288 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Lập Trình Thành viên của Lập Trình

1 Thành viên

1,288 bài viết

Thêm bình luận

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Săn Sale Ngay Trên Shopee - Giảm giá đến 500K Đóng
Amharic Amharic Arabic Arabic Bengali Bengali Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) English English Filipino Filipino French French German German Hausa Hausa Hindi Hindi Indonesian Indonesian Italian Italian Japanese Japanese Korean Korean Persian Persian Portuguese Portuguese Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Thai Thai Turkish Turkish Urdu Urdu Vietnamese Vietnamese