1. Mảng (array) trong c#

Mảng (array) trong c# là tập hợp các phần tử cùng kiểu được sắp xếp liền kề nhau trong bộ nhớ.

Từ hình trên ta có thể hình dung rõ hơn về mảng trong c#. Nó là tập các phần tử liền kề nhau trong bộ nhớ và được đánh theo chỉ số (index) từ 0 đến số phần tử mảng – 1.

Muốn truy xuất đến phần tử nào đó chỉ cần gọi tên hàm và truyền vào index. Ví dụ array[0] truy xuất đến phần tử đầu tiên, array[1] truy xuất đến phần tử thứ 2…

2. Ưu điểm và nhược điểm của mảng

Ưu điểm

 • Tối ưu hóa mã code.
 • Truy cập phần tử ngẩu nhiêu
 • Dễ dàng duyệt qua các phần tử
 • Dễ dàng thao tác đến phần tử
 • Dễ dáng sắp xếp phần tử

Nhược điểm

 • Kích thước của mảng là cố định

3. Các loại mảng

Trong c# có 3 loại mảng, đó là:

 • Mảng một chiều (Single Dimensional Array)
 • Mảng đa chiều (Multidimensional Array)
 • Mảng của mảng (Jagged Array)

Mảng một chiều (Single Dimensional Array)

Để tạo mảng một chiều, chúng ta chỉ cần sử dụng dấu ngoặc vuông [] sau kiểu dữ liệu

Ví dụ
1
int[] arr = new int[10];

Chúng ta hãy xem một ví dụ đơn giản về mảng trong C#, ở đây chúng ta sẽ khai báo, khởi tạo giá trị và duyệt qua từng phần tử của mảng.

Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
using System;
namespace ConsoleApp2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] arr = new int[5]; //tạo mảng
            arr[0] = 5;  // khỏi tạo giá trị cho phần tử thứ nhất
            arr[2] = 10;
            arr[4] = 3;
            // Duyệt qua từng phần tử mảng
            for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine("Gia tri phan tu thu " + (i + 1) + " = " + arr[i]);
            }
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

Khai báo và khởi tạo cùng một lúc

Có 3 cách để khởi tạo mảng cùng lúc với khai báo

1
int[] arr = new int[5]{ 2, 3, 1, 4, 3};

Chúng ta có thể bỏ qua kích thước của mảng.

1
int[] arr = new int[]{ 2, 3, 1, 4, 3};

Chúng ta cũng có thể bỏ qua toán tử new.

1
int[] arr = { 2, 3, 1, 4, 3};

Mảng đa chiều (Multidimensional Array)

Mảng đa chiều còn được gọi là mảng hình chữ nhật trong C#. Nó có thể là hai chiều hoặc ba chiều. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng bảng (cột * hàng) còn được gọi là ma trận.

Để tạo mảng đa chiều, chúng ta cần sử dụng dấu phẩy bên trong dấu ngoặc vuông. Ví dụ:

1
2
int[,] arr=new int[2,2];//Khai bao mang 2 chieu
int[,,] arr=new int[2,2,2];//Khai bao mang 3 chieu
Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
using System;
namespace ConsoleApp2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[,] arr = new int[3, 3];//khai bao mang 2 chieu 
            arr[0, 1] = 2;//khoi tao gia tri
            arr[1, 2] = 3;
            arr[2, 0] = 4;
            //Duyet qua tung phan tu mang
            for (int i = 0; i < 3; i++)
            {
                for (int j = 0; j < 3; j++)
                {
                    Console.Write(arr[i, j] + " ");
                }
                Console.WriteLine();
            }
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

Khai báo và khởi tạo cùng một lúc

Có 3 cách để khởi tạo mảng đa chiều cùng lúc với khai báo

1
int[,] arr = new int[3,3]= { { 1, 1, 1 }, { 2, 2, 2 }, { 3, 3, 3 } };

Chúng ta có thể bỏ qua kích thước mảng

1
int[,] arr = new int[,]= { { 1, 1, 1 }, { 2, 2, 2 }, { 3, 3, 3 } };

Chúng ta cũng có thể bỏ qua toán tử new

1
int[,] arr = { { 1, 1, 1 }, { 2, 2, 2 }, {3, 3, 3 } };

Mảng của mảng (Jagged Array)

Trong C#, Jagged Array còn được gọi là “mảng mảng” vì các phần tử của nó là mảng. Kích thước phần tử của Jagged Array có thể khác nhau.

Khai báo jagged array

Chúng ta hãy xem một ví dụ để khai báo Jagged Array có hai phần tử

1
int[][] arr = new int[2][];

Khởi tạo giá trị jagged array

Chúng ta sẽ khởi tạo giá trị các phần tử của mảng trên như sau:

Cách 1:

1
2
arr[0] = new int[3]; 
arr[1] = new int[4];

Cách 2:

arr[0] = new int[3] { 2, 3, 5 };     
arr[1] = new int[4] {23, 5, 7, 9 };

Cách 3:

1
2
arr[0] = new int[] { 2, 3, 5 };        
arr[1] = new int[] { 23, 5, 7, 9 };

Khởi tạo giá trị cho phần tử trong lúc khai báo

1
2
3
4
5
int[][] arr = new int[3][]{ 
        new int[] { 3, 4, 6, 8, 10}, 
        new int[] { 2, 4, 9, 7, 10, 5, 11 }, 
        new int[] { 2 } 
        };
Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
using System;
namespace ConsoleApp3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[][] arr = new int[2][];// Khai bao mang 
            arr[0] = new int[] { 3, 4, 5, 1, 4 };// khoi tao gia tri cho mang        
            arr[1] = new int[] { 1, 2, 3, 5, 7, 9 };
            for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine("Gia tri phan tu thu " + (i + 1));
                for (int j = 0; j < arr[i].Length; j++)
                {
                    System.Console.Write(arr[i][j] + " ");
                }
                System.Console.WriteLine();
            }
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

4. Lời kết

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về mảng trong c#. Trong c# có 3 loại mảng đó là mảng một chiều (Single Dimensional Array), mảng đa chiều (Multidimensional Array), mảng của mảng (Jagged Array). Trong đó mảng đa chiều (Multidimensional Array) và mảng của mảng (Jagged Array) ít khi sử dụng vì vậy chúng ta chỉ cần nắm rõ cấu trúc, cách khai báo và khởi tạo của mảng một chiều (Single Dimensional Array) là đủ rồi nhé.

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết. Chúc các bạn vận dụng tốt.

Theo:freetuts.net

 

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

DONATION

Được quan tâm nhiều nhất

 • iPhone 11 Pro Max Teardown - Tiny Motherboard & BIG Battery!

 • Phim Ngắn Đột Kích - Phiên bản 10 năm trước

 • Apple Watch Series 4 Teardown

 • Apple Watch Series 5 Teardown - Always on Display Explained

Bạn thấy bài viết này thế nào?
Thể hiện yêu thương tác giả ở đây nhé!

Thích bài viết

thích

Chia sẻ ngay!

phuongle

Thành viên từ: 10/12/2019

Điểm uy tín: 5,976

SMod: 1,289 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Lập Trình Thành viên của Lập Trình

1 Thành viên

1,289 bài viết

Thêm bình luận

Bình luận bằng tài khoản Facebook

After viewing your support content - Please click advertisement for Support & Donate us team! Đóng
Amharic Amharic Arabic Arabic Bengali Bengali Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) English English Filipino Filipino French French German German Hausa Hausa Hindi Hindi Indonesian Indonesian Italian Italian Japanese Japanese Korean Korean Persian Persian Portuguese Portuguese Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Thai Thai Turkish Turkish Urdu Urdu Vietnamese Vietnamese