Trong bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một khái niệm quá lạ trong SQLite đó là mệnh đề INDEXED BY. Vậy mệnh đề INDEXED BY trong SQLite là gì? INDEXED BY trong SQLite được sử dụng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung tiếp theo.

1. INDEXED BY trong SQLite là gì?

Mệnh đề “INDEXED BY index-name” chỉ định rằng index-name phải được sử dụng để tìm kiếm các giá trị trên preceding table.

Nếu index-name không tồn tại hoặc không thể được sử dụng cho truy vấn, thì việc chuẩn bị câu lệnh SQLite thất bại.

Mệnh đề “NOT INDEXED” chỉ định rằng không có index nào được sử dụng khi truy cập vào preceding table, bao gồm các implied index được tạo bởi các ràng buộc UNIQUE và PRIMARY KEY.

Tuy nhiên, INTEGER PRIMARY KEY vẫn có thể được sử dụng để tìm kiếm các entry ngay cả khi “NOT INDEXED” được chỉ định.

2. Cú pháp INDEXED BY trong SQLite

Sau đây là cú pháp cho mệnh đề INDEXED BY  trong SQLite và INDEXED BY có thể được sử dụng với câu lệnh DELETEUPDATE hoặc SELECT.

1
2
3
4
SELECT|DELETE|UPDATE column1, column2...
INDEXED BY (index_name)
table_name
WHERE (CONDITION);

3. Ví dụ INDEXED BY trong SQLite

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY có cấu trúc định nghĩa bảng như sau:

1
2
3
4
5
6
7
CREATE TABLE COMPANY(
   ID INT PRIMARY KEY     NOT NULL,
   NAME           TEXT    NOT NULL,
   AGE            INT     NOT NULL,
   ADDRESS        CHAR(50),
   SALARY         REAL
);

Chúng ta sẽ sử dụng lệnh INSERT để chèn dữ liệu vào bảng COMPANY như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (1, 'Paul', 32, 'California', 20000.00 );
INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (2, 'Allen', 25, 'Texas', 15000.00 );
INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (3, 'Teddy', 23, 'Norway', 20000.00 );
INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (4, 'Mark', 25, 'Rich-Mond ', 65000.00 );
INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (5, 'David', 27, 'Texas', 85000.00 );
INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (6, 'Kim', 22, 'South-Hall', 45000.00 );
INSERT INTO COMPANY VALUES (7, 'James', 24, 'Houston', 10000.00 );

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một index và sử dụng nó để thực hiện thao tác INDEXED BY.

1
2
sqlite> CREATE INDEX salary_index ON COMPANY(salary);
sqlite>

Bây giờ để lấy dữ liệu từ bảng COMPANY, chúng ta có thể sử dụng mệnh đề INDEXED BY như sau:

1
sqlite> SELECT * FROM COMPANY INDEXED BY salary_index WHERE salary > 5000;

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau đây:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ID          NAME        AGE         ADDRESS     SALARY
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
7           James       24          Houston     10000.0
2           Allen       25          Texas       15000.0
1           Paul        32          California  20000.0
3           Teddy       23          Norway      20000.0
6           Kim         22          South-Hall  45000.0
4           Mark        25          Rich-Mond   65000.0
5           David       27          Texas       85000.0

——————-#####——————-

Loạt bài SQLite được biên dịch từ TutorialsPoint.

Nguồn: https://freetuts.net

 

Được quan tâm nhiều nhất

  • Apple Watch Series 5 Teardown - Always on Display Explained

  • iPhone 11 Pro Max Teardown - Tiny Motherboard & BIG Battery!

  • Apple Watch Series 4 Teardown

Bạn thấy bài viết này thế nào?
Thể hiện yêu thương tác giả ở đây nhé!

Thích bài viết

thích

Chia sẻ ngay!

phuongle

Thành viên từ: 10/12/2019

Điểm uy tín: 7,899

SMod: 1,288 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Lập Trình Thành viên của Lập Trình

1 Thành viên

1,288 bài viết

Thêm bình luận

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Tìm người tài chia sẽ giúp đỡ cộng đồng!

Tham gia ngay Đóng
Amharic Amharic Arabic Arabic Bengali Bengali Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) English English Filipino Filipino French French German German Hausa Hausa Hindi Hindi Indonesian Indonesian Italian Italian Japanese Japanese Korean Korean Persian Persian Portuguese Portuguese Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Thai Thai Turkish Turkish Urdu Urdu Vietnamese Vietnamese