phuongle

Những mã lỗi HTTP thường gặp trong quá trình sử dụng hosting ?

  1. 200 OK: Truy vấn đến máy chủ hosting thành công. Thông tin trả lời của máy chủ sẽ phụ thuộc vào phương thức yêu cầu (GET – HEAD – POST – TRACE)
  2. 301 Moved Permanently: hay còn gọi là redirection 301 thường được hiểu như việc di rời vĩnh viễn (moved permanently). Nó trả về mã lỗi 301 trong phần header nhằm thông báo cho máy tìm kiếm hay trình duyệt, máy chủ rằng trang web hiện tại đã được chuyển rời tới địa chỉ mới.
  3. 400 Bad Request: là lỗi liên quan đến cookie của trang web bị lỗi hoặc do cookie của trình duyệt hoặc các tập tin hệ thống bị lỗi.
  4.  401 Unauthorized: là trang web mà bạn đang cố gắng truy cập không thể hiển thị cho đến khi bạn đăng nhập với một ID và mật khẩu hợp lệ.
  5. 403 Forbidden: là thông báo lỗi của server rằng tuy bạn có kết nối được với server nhưng từ chối quyền truy cập của bạn.
  6. 404 Not Found: đường link truy cập không tồn tại.
  7. 500 Internal Server Error: là lỗi xuất hiện khi máy chủ trang web bị lỗi và nó không thể cung cấp thêm thông tin gì. Thay vì hiện ra một trang web bình thường, máy chủ sẽ gửi trang lỗi 500 đến trình duyệt và hiện nó lên màn hình của bạn.

Theo: expertvn.com

 

Bạn thấy bài viết này thế nào?
Thể hiện yêu thương tác giả ở đây nhé!

Thích bài viết

thích

Chia sẻ ngay!

Thêm bình luận

Bình luận bằng tài khoản Facebook