1. Tìm kiếm tuyến tính là gì?

Tìm kiếm tuyến tính (hay tìm kiếm tuần tự)  là một thuật toán tìm kiếm một phần tử cho trước nằm trong một danh sách (có thể là mảng) bằng cách duyệt lần lược các phần tử và so sánh cho đến khi tìm thấy phần tử đó.

Giả sử có mảng $a gồm 50 phần tử, giờ tìm xem số 50 có nằm trong mảng không thì ta sẽ dùng vòng lặp for để duyệt lần lượt 50 phần tử đó và so sánh xem có phần tử nào bằng 50 không. Nếu có thì trả kết quả là tìm thấy và dừng vòng lặp, ngược lại nếu lặp kể cả 50 phần tử mà vẫn không có thì sẽ trả kết quả là không tìm thấy.

Tìm kiếm tuyến tính tuần tự là một giải thuật rất đơn giản và dễ cài đặt, giải thuật này tỏ ra khá là nhanh đối với những dữ liệu có kích thước nhỏ vừa phải chưa được sắp thứ tự.

2. Ví dụ tìm kiếm tuyến tính

Trong phần này chúng ta sẽ làm các ví dụ tìm kiếm tuyến tính trong php, qua đó các bạn sẽ hiểu được ý tưởng của nó.

Ví dụ 1:  Cho mảng $mang = array(321,312,3,4,5,45,56,5,7,6,787,8,7,2); Hãy viết hàm kiểm tra số 67 có nằm trong mảng không?

Chúng ta sẽ giải bài toán bằng hai cách không dùng hàm và có dùng hàm.

Giải không dùng hàm:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
$mang = array(321,312,3,4,5,45,56,5,7,6,787,8,7,2);
 
$can_tim = 67;
 
for ($i = 0; $i < count($mang); $i++){ // duyệt qua từng phần tử của mảng
    if ($mang[$i] == $can_tim){ // và so sánh xem có bằng số 67 không, nếu có thì xuất ra màn hình và dừng vòng lặp
        echo 'Số ' . $can_tim . ' có nằm trong mảng tại ví trí thứ ' . $i;
        break;
    }

 

Giải có dùng hàm:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
// hàm kiểm tra
function kiem_tra($mang, $can_tim)
{
    for ($i = 0; $i < count($mang); $i++){ // duyệt qua từng phần tử của mảng
        if ($mang[$i] == $can_tim){ // và so sánh xem có bằng số 67 không, nếu có thì xuất ra màn hình
            return true; // và không cần làm gì trong hàm này nữa, trả về là đúng luôn
        }
    }
    return false; // sau khi lặp hết mà ko có thì return về false
}
 
// ---------------------- chương trình chính
// Cho mảng
$mang = array(321,312,3,4,5,45,56,5,7,6,787,8,7,2);
 
// biến cần tìm
$can_tim = 67;
 
// gọi hàm và xuất kết quả
if (kiem_tra($mang, $can_tim)){
    echo 'Số ' . $can_tim . ' có nằm trong mảng';
}

 

Ví dụ 2: Cho một mảng gồm các phần tử từ 1 đến 100. Hãy tìm vị trí các số chia hết cho 3 trong dãy

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
// Hàm tìm các số chia hết cho 3
function tim_so_chia_het_cho_3($mang)
{
    foreach ($mang as $key => $val){
        if ($val % 3 == 0){
            echo 'Ví trí thứ ' . $key . '<br/>';
        }
    }
}
 
// Chương trình chính
//-----------------------------------------------
// Lặp từ 1 đến 100 để gán giá trị vào mảng
$mang = array();
for ($i = 1; $i <= 100; $i++){
    $mang[$i] = $i;
}
 
// Gọi hàm để xuất ra vị trí chia hết cho 3
tim_so_chia_het_cho_3($mang);

 

3. Lời kết

Kết thúc bài học này hy vọng các bạn không lúng túng khi gặp một bài toán tìm kiếm nữa nhé.Chúc các bạn thành công.

Theo:freetuts.net

 

 

 

Được quan tâm nhiều nhất

  • Apple Watch Series 5 Teardown - Always on Display Explained

  • iPhone 11 Pro Max Teardown - Tiny Motherboard & BIG Battery!

  • Apple Watch Series 4 Teardown

Bạn thấy bài viết này thế nào?
Thể hiện yêu thương tác giả ở đây nhé!

Thích bài viết

thích

Chia sẻ ngay!

phuongle

Thành viên từ: 10/12/2019

Điểm uy tín: 5,967

SMod: 1,288 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Lập Trình Thành viên của Lập Trình

1 Thành viên

1,288 bài viết

Thêm bình luận

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Săn Sale Ngay Trên Shopee - Giảm giá đến 500K Đóng
Amharic Amharic Arabic Arabic Bengali Bengali Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) English English Filipino Filipino French French German German Hausa Hausa Hindi Hindi Indonesian Indonesian Italian Italian Japanese Japanese Korean Korean Persian Persian Portuguese Portuguese Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Thai Thai Turkish Turkish Urdu Urdu Vietnamese Vietnamese