1. Cú pháp vòng lặp foreach trong PHP

Cú pháp vòng lặp foreach trong php:

 

1
2
3
foreach ($array as $key => $value){
    // Các dòng lệnh
}

 

Hoặc:

 

1
2
3
foreach ($array as $value){
    // Các dòng lệnh
}

 

Trong đó $array là mảng cần lặp,$key là số chỉ mục (mảng có chỉ mục) hoặc là key (trong mảng kết hợp), $value là giá trị của phần tử ở vị trí $key.

Ví dụ 1:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
// Danh sách các năm
$nam = array(
    1990,
    1991,
    1992,
    1993,
    1994,
    1995
);
 
//Dùng foreach xuất ra các năm trong $nam
foreach ($nam as $key => $value){
    echo $value;
}

 

Vòng lặp foreach tự động lặp qua các phần tử trong mảng, nó lặp cho khi nào tới phần tử cuối cùng thì thôi. Như ở ví dụ trên thì $nam là mảng ta truyền vào, $key và $value là 2 tham số mà ở mỗi vòng lặp nó tự động truyền giá trị vào đó và chúng ta chỉ việc sử dụng. Kết quả xuất ra màn hình là:

 

1
2
3
4
5
6
0 => 1990
1 => 1991
2 => 1992
3 => 1993
4 => 1994
5 => 1995

 

Nếu để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy trong vòng lặp tôi chỉ truyền $nam vào, còn $key và $value không thay đổi, phải chăng nó luôn luôn như vậy? Câu trả lời là không phải, bạn có thể đặt nó là một cái tên bất kì nhé, ví dụ chương trình sau là tương đương:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
// Danh sách các năm
$nam = array(
    1990,
    1991,
    1992,
    1993,
    1994,
    1995
);
 
//Dùng foreach xuất ra các năm trong $nam
foreach ($nam as $chimuc => $giatri){
    echo $chimuc . ' => ' . $giatri;
}

 

Với bài toán trên ta có thể dùng cú pháp thứ 2 của vòng lặp foreach trong php để giải nó:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
// Danh sách các năm
$nam = array(
    1990,
    1991,
    1992,
    1993,
    1994,
    1995
);
 
//Dùng foreach xuất ra các năm trong $nam
foreach ($nam as $value){
    echo $value;
}

 

Trong ví dụ này ta không lấy được $key mà chỉ lấy được mỗi $value bởi vì ta không truyền biến $key vào. Kết quả xuất ra màn hình là:

 

1
2
3
4
5
6
1990
1991
1992
1993
1994
1995

 

Ví dụ 2:

Trong ví dụ này danh sách sinh viên truyền vào là một mảng kết hợp theo quy tắc mssv => tensv, trong vòng lặp sẽ xuất ra mã số sinh viên và tên sinh viên tương ứng. Với cách giải sau thì chỉ lấy được tên chứ không lấy được mã số sinh viên:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
// Danh sách mã số sinh viên và sinh viên tương ứng
$sinhvien = array(
    'SV001' => 'Nguyễn Văn A',
    'SV002' => 'Nguyễn Văn B',
    'SV003' => 'Nguyễn Văn C',
    'SV004' => 'Nguyễn Văn D',
    'SV005' => 'Nguyễn Văn E'
);
 
// Xuất ra danh sách sinh viên
foreach ($sinhvien as $tensv){
    echo $tensv . '<br/>';
}

 

Đấy chính là sự khác biệt giữa hai cách lặp.

2. Lời kết

Kết thúc bài này tôi hy vọng các bạn nắm được cách sử dụng vòng lặp foreach trong php để xử lý mảng. Xin lưu ý với các bạn rằng vòng lặp foreach có thể lặp lồng nhau để xử lý mảng nhiều chiều, mình sẽ không cho ví dụ vì bài quá dài đọc dễ nhàm chán và cũng một phần vì trong quá trình học chúng ta sẽ đụng tới vấn đề này nên coi như tôi duyệt nó ở phần sau.

Theo:freetuts.net

 

 

Được quan tâm nhiều nhất

  • iPhone 11 Pro Max Teardown - Tiny Motherboard & BIG Battery!

  • Apple Watch Series 4 Teardown

  • Apple Watch Series 5 Teardown - Always on Display Explained

Bạn thấy bài viết này thế nào?
Thể hiện yêu thương tác giả ở đây nhé!

Thích bài viết

thích

Chia sẻ ngay!

phuongle

Thành viên từ: 10/12/2019

Điểm uy tín: 5,967

SMod: 1,288 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Lập Trình Thành viên của Lập Trình

1 Thành viên

1,288 bài viết

Thêm bình luận

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Săn Sale Ngay Trên Shopee - Giảm giá đến 500K Đóng
Amharic Amharic Arabic Arabic Bengali Bengali Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) English English Filipino Filipino French French German German Hausa Hausa Hindi Hindi Indonesian Indonesian Italian Italian Japanese Japanese Korean Korean Persian Persian Portuguese Portuguese Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Thai Thai Turkish Turkish Urdu Urdu Vietnamese Vietnamese