Sự cố này không phải là một hướng dẫn sửa chữa. Để sửa chữa Samsung Galaxy Buds của bạn, hãy sử dụng hướng dẫn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Huỳnh Đức Hoài

Thành viên từ: 20/09/2018

Điểm uy tín: 608

Người đóng góp: 608 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Mac Thành viên của Mac

3 Thành viên

492 bài viết