Mô tả

Trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tháo rời XZ1, bao gồm Nắp lưng, Pin, Camera phía sau và Màn hình LCD.

Sự cố này không phải là một hướng dẫn sửa chữa. Để sửa chữa Sony Xperia XZ1 của bạn, hãy sử dụng hướng dẫn sử dụng dịch vụ của chúng tôi .

Huỳnh Đức Hoài

Thành viên từ: 20/09/2018

393 bài viết

Team

Sửa Máy Nhanh Thành viên của Sửa Máy Nhanh

17 Thành viên

446 bài viết