Mô tả

Bước 1:

  • Nhấn nhanh và nhả nút tăng âm lượng (1).
  • Nhấn nhanh và thả nút giảm âm lượng (2).

Bước 2:

  • Cuối cùng, nhấn và giữ nút bên cạnh (3) cho đến khi logo Apple xuất hiện và sau đó thả ra.
  • Màn hình sẽ tạm thời tối khi iPhone tắt và khởi động lại. Tiếp tục giữ nút cho đến khi bạn thấy biểu tượng .

Huỳnh Đức Hoài

Thành viên từ: 20/09/2018

393 bài viết

Team

Sửa Máy Nhanh Thành viên của Sửa Máy Nhanh

17 Thành viên

446 bài viết