Thủ tục tắt IPhone X

Bước 1: Cách tắt IPhone X

  • Để tắt, giữ nút bên và một trong các nút âm lượng đồng thời cho đến khi thanh trượt xuất hiện để tắt iPhone X của bạn (Cũng sẽ có thanh trượt cho biểu đồ y tế, cũng như thanh trượt cho cuộc gọi khẩn cấp).
  • Sau đó kéo thanh trượt thích hợp để tắt iPhone X.

Bước 2:

Bạn cũng có thể tắt iPhone X bằng cách điều hướng đến:

  • Chuyển đến Cài đặt và sau đó đến phần Chung.
  • Nhấn vào Tắt ở cuối tab Đặt lại.
  • Để bật lại, nhấn và giữ nút bên trong vài giây

Huỳnh Đức Hoài

Thành viên từ: 20/09/2018

Điểm uy tín: 393

Người đóng góp: 393 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Mac Thành viên của Mac

3 Thành viên

479 bài viết