DualShock 2 – Hướng dẫn tháo lắp và Cách thức hoạt động

Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách phân tích bộ điều khiển Dualshock 2, cùng với hướng dẫn bạn một chút về cách thức hoạt động của thiết bị

Sự cố này không phải là một hướng dẫn sửa chữa. Để sửa chữa DualShock 2 của bạn, hãy sử dụng hướng dẫn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.