Theo dõi đoạn video này của YouTuber Garrett Bundy để hoàn thành bản thân chiếc Crusher Skullcandy.

Huỳnh Đức Hoài

Thành viên từ: 20/09/2018

Điểm uy tín: 608

Người đóng góp: 608 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Mac Thành viên của Mac

3 Thành viên

492 bài viết