Hằng số (Const) thực chất cũng là một loại biến bình thường, nhưng có điểm khác biệt là bạn phải gán giá trị ngay lúc khai báo, và không thể thay đổi được. Bởi vậy hằng số chỉ được sử dụng trong trường hợp bạn muốn đó là một biến không thể thay đổi.

I. Khai báo hằng số trong Pascal

Nếu khai báo biến phải dùng từ khóa VAR thì khai báo hằng bạn sẽ dùng từ khóa CONST. Xem cú pháp sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
program HangSoPascal;
const
    const_name = value;
    
begin
   
end.

Trong một chương trình có thể định nghĩa nhiều hằng số, lúc này bạn chỉ cần sử dụng cú pháp trên để khai báo nhiều lần.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
program HangSoPascal;
const
    const_name1 = value1;
    const_name2 = value2;
    const_name3 = value3;
    
begin
   
end.

Ví dụ: Tạo một hằng số PI và giá trị của nó 3.14.

1
2
3
4
5
6
7
8
program HangSoPascal;
const
    PI = 4.14;
    
begin
   
end.

II. Vài cách gán giá trị khác nhau cho hằng số

Giá trị của hằng số có thể là một số tự nhiên, số thực, chuỗi, con trỏ, thậm chí là kiểu Set. Dưới đây là các ví dụ thể hiện cho các trường hợp này.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
program HangSoPascal;
const
    PI = 4.14;
    valid_age = 21;
    P = NIL;
    character = '+';
    domain = 'freetuts.net';
begin
   
end.

Việc sử dụng hằng số cũng như một biến thông thường. Xem ví dụ chương trình tính diện tích hình tròn sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
program HangSoPascal;
const
    PI = 4.14;
var
    R, S : real;
begin
   writeln('Nhap ban kinh hinh tron');
   read(R);
   
   S := R * PI;
   
   writeln('Dien tich la: ', S);
   readln;
   readln;
end.

Lưu ý: Vị trí giữa const và var có thể thay thế đảo cho nhau, không quan trọng cái nào trước và cái nào sau.

Như vậy là chúng ta đã học xong khái niệm về hằng số trong Pascal, và cách sử dụng hằng số khi xây dựng chương trình Pascal. Chúc các bạn thành công.

Nguồn: https://freetuts.net

 

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

NẾU NỘI DUNG HỮU ÍCH HÃY XEM QUẢNG CÁO ĐỂ ỦNG HỘ

NẾU NỘI DUNG HỮU ÍCH HÃY XEM QUẢNG CÁO ĐỂ ỦNG HỘ

Được quan tâm nhiều nhất

  • Apple Watch Series 4 Teardown

  • Phim Ngắn Đột Kích - Phiên bản 10 năm trước

  • iPhone 11 Pro Max Teardown - Tiny Motherboard & BIG Battery!

  • Apple Watch Series 5 Teardown - Always on Display Explained

Bạn thấy bài viết này thế nào?
Thể hiện yêu thương tác giả ở đây nhé!

Thích bài viết

thích

Chia sẻ ngay!

phuongle

Thành viên từ: 10/12/2019

Điểm uy tín: 5,987

SMod: 1,289 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Lập Trình Thành viên của Lập Trình

1 Thành viên

1,289 bài viết

Thêm bình luận

Bình luận bằng tài khoản Facebook

After viewing your support content - Please click advertisement for Support & Donate us team! Đóng