Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh rẽ nhánh if .. then trong Pascal, đây là lệnh dùng để đổi hướng chương trình dựa vào một điều kiện nào đó. Kể từ bài lệnh if này ta sẽ bắt đầu học những kiến thức nâng cao hơn.

Trước khi học bài này bạn cần phải hiểu được khái niệm về giá trị của biểu thức. Chúng ta có hai giá trị đó là đúng (TRUE) – sai (FALSE), và mỗi biểu thức đặt trong điều kiện if phải trả về một trong hai giá trị này, vì vậy ta phải sử dụng các toán tử mà mình đã giới thiệu ở bài trước.

I. Lệnh if .. then trong Pascal

Giả sử bạn cần viết một chương trình tính tổng của hai số được nhập vào từ bàn phím, sau đó in ra màn hình tổng đó là số chẵn hay số lẻ. Lúc này bạn phải sử dụng lệnh if.

Cú pháp như sau:

1
2
3
4
if (condition) then
begin
    // statement
end;

Trong đó:

  • condition là điều kiện xảy ra
  • statement là đoạn code sẽ được chạy nếu condition có giá trị TRUE, ngược lại nếu giá trị FALSE thì sẽ bỏ qua.

Ví dụ: Viết chương trình kiểm tra một số có phải là số chẵn hay không

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
program IfThenPascal;
var
    a : integer;
begin
    writeln('HOC PASCAL TAI FREETUTS.NET');
    writeln('Nhap vao so can kiem tra');
    readln(a);
    
    if ( a mod 2 = 0 ) then
    begin
        writeln(a, ' la so chan');
    end;
    
    readln;
end.

Chạy chương trình bạn sẽ thu được kết quả như sau:

Lưu ý: Nếu bên trong begin và end chỉ có một lệnh duy nhất thì ta có thể bỏ begin và end. Như ví dụ trên ta có thể viết lại như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
begin
    writeln('HOC PASCAL TAI FREETUTS.NET');
    writeln('Nhap vao so can kiem tra');
    readln(a);
    
    if ( a mod 2 = 0 ) then
        writeln(a, ' la so chan');
    
    readln;
end.

II. Lệnh if .. then .. else trong Pascal

Ở lệnh if .. then ta chỉ cho chương trình chạy được một nhánh duy nhất, nhưng thực tế thì ta cần rẻ rất nhiều nhánh nên lúc này phải sử dụng lệnh if .. then .. else.

Giả sử mình cần viết một chương trình kiểm tra một số xem nó số chẵn hay số lẻ, sau đó in ra màn hình là số chẵn hoặc số lẻ.

Để làm bài này thì trước tiên hãy tham khảo cấu trúc ngữ pháp của lệnh if .. then .. else đã nhé.

1
2
3
4
5
6
7
8
if (condiiton) then
    begin
    // statement1
    end
else
    begin
    // statement2
    end;

Bạn cần chú ý ở khối lệnh begin .. end bên trong lệnh then không có dấu chấm phẩy nhé.

Ok, bây giờ mình sẽ giải bài toán trên như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
program IfThenPascal;
var
    a : integer;
begin
    writeln('HOC PASCAL TAI FREETUTS.NET');
    writeln('Nhap vao so can kiem tra');
    readln(a);
    
    if ( a mod 2 = 0 ) then
        begin
            writeln(a, ' la so chan');
        end
    else
        begin
            writeln(a, ' la so le');
        end;
    
    readln;
end.

Kết quả:

Ở bài giải trên mình đã sử dụng khối lênh begin và end, tuy nhiên điều đó là dư thừa bởi đoạn code bên trong chỉ có một lệnh duy nhất. Ta có thể viết lại như sau:

1
2
3
4
if ( a mod 2 = 0 ) then
    writeln(a, ' la so chan');
else
    writeln(a, ' la so le');

III. Lệnh if .. then .. else lồng nhau trong Pascal

Lệnh lồng nhau tức là bên trong một lệnh có chứa nhiêu lệnh con. Điều này có nghĩa trong chương trình có sử dụng các lệnh if .. then, và bên trong đoạn code xử lý lại chứ thêm những đoạn code if .. then khác, ta gọi là lồng nhau.

1
2
3
if (condition1) then
    if (condition2) then
        // statement

Nghe có ve khó phải không nào? Thực ra nó cũng rất dễ nếu như bạn biên dịch tuân theo thứ tự từ trên xuống và từ trái qua phải. Nếu điều kiện thỏa thì chạy code bên trong điều kiện đó, cứ như vậy cho đến hết tất cả các lệnh if lồng nhau.

Ví dụ: Viết chương trình kiểm tra một số, nếu là số chẵn thì kiểm tra số đó lớn hơn 100 không, nếu số lẻ thì kiểm số đó lớn hơn 20 không.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
program IfThenPascal;
var
    a : integer;
begin
    writeln('HOC PASCAL TAI FREETUTS.NET');
    writeln('Nhap vao so can kiem tra');
    readln(a);
    
    if ( a mod 2 = 0 ) then
        begin
            writeln(a, ' la so chan');
            if (a > 100) then
                writeln(a, ' lon hon 100');
        end
    else
        begin
            writeln(a, ' la so le');
            if (a > 20) then
                writeln(a, ' lon hon 20');
        end;
    readln;
end.

Chạy lên và nhập số 25 thì ta có được kết quả sau:

Nguồn: https://freetuts.net

 

 

bannner-ctv-2

Được quan tâm nhiều nhất

  • Hướng dẫn kết nối chuột Apple Magic Mouse 2 với iPad iOS 13 trở lên

  • Khi Admin thử làm ca lẻ - LK Duy Khánh - Quang Lê ft Tường Nguyên

  • Bàn Phím Bluetooth Logitech Universal Folio Cho Tất Cả Máy Tính Bảng Kích Thước 8-11inch

  • iPhone 11 Pro Max Teardown - Tiny Motherboard & BIG Battery!

  • Bàn phím Logitech Canvas Cho iPad Air 1

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Thích bài viết

thích

Chia sẻ ngay!

phuongle

Thành viên từ: 10/12/2019

Điểm uy tín: 461

SMod: 421 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Lập Trình Thành viên của Lập Trình

1 Thành viên

421 bài viết

Thêm bình luận

Bình luận bằng tài khoản Facebook

bannner-ctv-2

Tuyển cộng tác viên viết bài chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm – Kiếm tiền dễ dàng!

Tham gia ngay Đóng
Bengali Bengali Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) English English French French German German Indonesian Indonesian Japanese Japanese Korean Korean Portuguese Portuguese Russian Russian Spanish Spanish Urdu Urdu Vietnamese Vietnamese