Những bài trước chúng ta đã sử dụng một lệnh rất nhiều đó là lệnh writeln. Đây là lệnh thuộc nhóm lệnh OUTPUT, nghĩa là nó sẽ in dữ liệu ra ngoài màn hình console.

Vậy, trong bài này chúng ta sẽ phân tích sự khác nhau giữa hai lệnh, đó là lệnh write và writeln.

I. Lệnh write trong Pascal

Lệnh write dùng để in thông tin dữ liệu ra màn hình console. Cú pháp như sau:

1
write('gia tri muon in');

Bạn cũng có thể in một biến thay vì một chuỗi như trên.

write(ten_bien);

Ngoài ra, nếu muốn in nhiều biến cùng một lúc thì bạn phải truyền nhiều tham số và chúng được cách nhau bởi dấu phẩy.

1
write('gia tri 1', bien_1, bien2);

Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về công dụng của lệnh write trong Pascal.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
program InputInPascal;
var
    domain : string;
    owner : string;
begin
    domain := 'freetuts.net';
    owner := 'Nguyen Van Cuong';
    
    write(domain);
    write(owner);
    
    readln;
end.

Chạy chương trình này bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

Giả sử bạn cần in ra màn hình nhưng mỗi kết quả nằm trên một hàng thì sao? Lúc này bạn phải sư dụng lệnh writeln.

II. Lệnh writeln trong Pascal

Lệnh writeln có công dụng giống write, chỉ khác một điều duy nhất đó là write thì không xuốn dòng, còn writeln thì xuống dòng.

Nếu bạn viết lại ví dụ trên thì sẽ nhận được kết quả sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
program InputInPascal;
var
    domain : string;
    owner : string;
begin
    domain := 'freetuts.net';
    owner := 'Nguyen Van Cuong';
    
    writeln(domain);
    writeln(owner);
    
    readln;
end.

Nguồn: https://freetuts.net

 

 

 

Được quan tâm nhiều nhất

  • Apple Watch Series 5 Teardown - Always on Display Explained

  • Apple Watch Series 4 Teardown

  • iPhone 11 Pro Max Teardown - Tiny Motherboard & BIG Battery!

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Thích bài viết

thích

Chia sẻ ngay!

phuongle

Thành viên từ: 10/12/2019

Điểm uy tín: 932

SMod: 721 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Lập Trình Thành viên của Lập Trình

1 Thành viên

721 bài viết

Thêm bình luận

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Tìm người tài chia sẽ giúp đỡ cộng đồng!

Tham gia ngay Đóng
Amharic Amharic Arabic Arabic Bengali Bengali Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) English English Filipino Filipino French French German German Hausa Hausa Hindi Hindi Indonesian Indonesian Italian Italian Japanese Japanese Korean Korean Persian Persian Portuguese Portuguese Russian Russian Serbian Serbian Spanish Spanish Thai Thai Turkish Turkish Urdu Urdu Vietnamese Vietnamese