I. TOÁN TỬ GÁN TRONG PASCAL

Toán tử gán rất đặc biệt, vì bạn được thực hành mà chưa được giới thiệu. Toán tử gán dùng để gán dữ liệu cho biến, cú pháp của nó là:

1
ten_bien := gia_tri

Ví dụ: Gián giá trị cho biến age là 20.

age := 20;

II. TOÁN TỬ TOÁN HỌC TRONG PASCAL

Có tổng cộng 5 loại toán tử toán học đó là: cộng, trừ, nhân, chia và chia lấy dư. Xem bảng dưới đây để hiểu rõ hơn.

OperatorDescriptionExample
+Cộng10 + 2 = 12
Trừ10 – 2 = 8
*Nhân10 * 2 = 20
/Chia10 / 2 = 5
modChia lấy dư10 mod 3 = 1

Bạn có thể thực hiện trên các biến thay vì là các con số cụ thể như trên. Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
program OperatorInPascal;
var
    a : integer;
    b : integer;
begin
    a := 20;
    b := 10;
   
    writeln('Phep cong: ', a + b);
    writeln('Phep tru: ', a - b);
    writeln('Phep nhan: ', a * b);
    writeln('Phep chia: ', a / b);
    readln;
end.

III. TOÁN TỬ QUAN HỆ TRONG PASCAL

Toán tử quan hệ là những toán tử dùng để diễn tả mối quan hệ giữa vế trái và vế phải. Chúng ta có tổng cộng 6 loại toán tử quan hệ thường gặp nhất sau đây:

Giả sử A = 10 và B = 20;

OperatorDescriptionExample
=Kiểm tra hai vế có bằng nhau không(A = B) => FALSE.
<>Kiểm tra hai vế có khác nhau không(A <> B) => TRUE.
>Kiểm tra vế phải có lớn hơn vế trái không(A > B) => FALSE.
<Kiểm tra vế phải có bé hơn vế trái không(A < B) TRUE.
>=Kiểm tra vế phải có lớn hơn hoặc bằng vế phải không(A >= B) FALSE.
<=Kiểm tra vế phải có bé hơn hoặc bằng vế trái không(A <= B) TRUE.

Toán tử quan hệ thường được sử dụng trong các câu điều kiện, vòng lặp. Những kiến thức này chúng ta sẽ được học ở những bài tiếp theo.

IV. TOÁN TỬ BOOLEAN

Toán tử boolean là những toán tử trả về kết quả nhị phân TRUE hoặc FALSE dựa vào giá trị của hai vế. Giả sử A là vế trái và có giá trị TRUEB là vế phải và có giá trị FALSE, lúc này kết quả thể hiện như bảng sau

OperatorDescriptionExample
andTrả về TRUE nếu vế trái và vế phải đều TRUE, ngược lại trả về FALSE(A and B) => false.
and thenTương tự như and, có điều nếu vế trái đã FALSE rồi thì nó sẽ không cần phải kiểm tra vế phải nữa(A and then B) => false.
orTrả về TRUE nếu ít nhất một trong hai vế trái hoặc phải có giá trị TRUE, ngược lại cả hai vế đều FALSE thì trả về FALSE(A or B) => true.
or elseNó tương tự như OR, có điều nếu vế trái TRUE rồi thì nó sẽ không cần phải kiểm tra vế phải(A or else B) => true.
notDùng để đảo ngược giá trị của toán hạng. Nghĩa là nếu A đang TRUE thì nó sẽ bị đảo thành FALSE, và ngược lại.not (A and B) => true

Trên là tổng hợp những toán tử thường được sử dụng nhất trong Pascal. Vẫn còn rất nhiều loại toán hạng khác nhưng mình sẽ không liệt kê.

Chúng ta sẽ thực hành nhiều hơn ở những bài sau, bởi vì có quá nhiều kiến thức chưa học nên chưa thể đưa ra toàn bộ các trường hợp.

Nguồn: https://freetuts.net

 

bannner-ctv-2

Được quan tâm nhiều nhất

  • Apple Watch Series 4 Teardown

  • iPhone 11 Pro Max Teardown - Tiny Motherboard & BIG Battery!

  • Bàn Phím Bluetooth Logitech Universal Folio Cho Tất Cả Máy Tính Bảng Kích Thước 8-11inch

  • Bàn phím Logitech Canvas Cho iPad Air 1

  • Apple Watch Series 5 Teardown - Always on Display Explained

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Thích bài viết

thích

Chia sẻ ngay!

phuongle

Thành viên từ: 10/12/2019

Điểm uy tín: 366

SMod: 331 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Lập Trình Thành viên của Lập Trình

1 Thành viên

331 bài viết

Thêm bình luận

Bình luận bằng tài khoản Facebook

bannner-ctv-2

Tuyển cộng tác viên viết bài chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm – Kiếm tiền dễ dàng!

Tham gia ngay Đóng
Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) English English Japanese Japanese Korean Korean Spanish Spanish Vietnamese Vietnamese