Giới thiệu

Dụng cụ được đề xuất: Tuốc nơ vít Pentalobe, tuốc nơ vít Phillips, tuốc nơ vít loại Y, chọn, cốc hút, nhíp và spudger. Bạn cũng cần một khẩu súng nhiệt vì màn hình được dán vào.

 

 

 

Thái Huỳnh Lê Hoàng

Thành viên từ: 05/12/2019

Điểm uy tín: 22

Vọc thủ: 22 hướng dẫn đã chia sẻ

Team

Mac Thành viên của Mac

3 Thành viên

479 bài viết